Školy

Kam se můžeš podívat v podzimním semestru 2018:

ZŠ Five Star Montessori

Základní škola Five Star Montessori svým žákům vzkazuje: Podpoříme Tě ve vlastní kreativitě, schopnosti se samostatně rozhodnout, povedeme Tě k budování sebeúcty a sebevědomí. Pomůžeme Ti poznávat sám sebe, získávat zodpovědnost a empatii.

ZŠ Letokruh

Základní škola Letokruh říká: Příroda je nejen inspirací, ale i zdrojem poznání. Letokruh je živá škola, děti pobývají často venku, učí se prožitkem, skrze příběhy a v souvislostech. Učitel neznámkuje, hodnotí slovy.

Montessori institut

Montessori institut láká: Zajímá vás vesmír? Objevte jej s námi v MINTu. Jsme víc než škola. Zprostředkováváme dětem odkaz Marie Montessori a otevíráme jim cestu k přírodě. Klademe si za cíl přistupovat k montessori pedagogice tak, jak byla myšlena – laskavě, trpělivě a s respektem umožnit plný vývoj dítěte dle jeho jedinečné individuality.

ScioŠkola Brno

ScioŠkola Brno říká: Umožňujeme dětem, aby se učily stylem, který je jim vlastní. Všechny děti mají přirozenou schopnost a potřebu se učit, připravovat se na budoucí život. Chceme, aby učení dávalo dětem smysl a víme, že otázky jsou často důležitější než odpovědi. Chceme si dopřát radost z objevování. ScioŠkola upřednostňuje studenty, kteří by měli zájem o hlubší spolupráci. Nestrávit tedy na škole jen jeden náslechový den, ale příště se sám zapojit do výuky. Pro zájemce nabízí i budoucí placenou spolupráci.

Škola ZaHRAda

Škola ZaHRAda se představuje: Jsme komunitní škola založená rodiči a otevřená tomu, aby se rodiny podílely na jejím chodu a životě. Snažíme se, aby výuka vycházela z reálných situací a reagovala na to, co se aktuálně děje v přírodě, ve společnosti i ve vnitřním světě dětí. Děti jsou aktivními spolutvůrci obsahu a forem učení se. Škola ZaHRAda přijímá studenty na stáže pravidelně a má pro ně určitá pravidla. Byli by rádi za dlouhodobější spolupráci a na oplátku za sdílení zkušeností žádají například sepsání krátké reflexe. Zájemcům zašleme podrobnosti mailem a domluvíme spolupráci tak, aby vyhovovala oběma stranám.

ZŠ Heuréka

Základní škola Heuréka říká: Spojujeme nejlepší zkušenosti ze vzdělávacích systémů a nejnovější poznatky a nástroje ve vzdělávání. Nabízíme individuální přístup ke každému dítěti, zaměřujeme se na rozvíjení potenciality, talentů a kreativity. Propojujeme školu s okolní komunitou.