O projektu

Projekt Alternativky

Od podzimního semestru 2018 mohou studenti (nejen) Pedagogické fakulty MU navštívit několik škol s různými vzdělávacími přístupy a po vyučování vše konzultovat s tamními učiteli. Současně vznikl fond pomůcek v Ústřední knihovně Pedagogické fakulty MU, kde si mohou studenti zapůjčit pomůcky pro svou pedagogickou praxi.

O co jde?

Myšlenka, že by budoucí pedagogové měli mít více praxe, je mezi studenty i samotnými pedagogy léta diskutované téma a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity na něm intenzivně pracuje. V rámci povinných praxí však většina studentů zažije jen „běžnou školu“ a ti, kteří si vyberou školu alternativní, zažijí zase pouze ten jeden alternativní pohled.

Naše členka Monika Zuzaníková přišla s projektem, jenž by studentům umožnil srovnávat a nasávat atmosféru různých vzdělávacích přístupů. Rozhodla se využít nadačního programu O2 SmartUp a společně s Renatou Petrů zažádaly o grant. Když byl grant schválen, přidaly se do týmu další dvě studentky a projekt, díky kterému budou mít studenti možnost na den navštívit školu, která „učí jinak“, je tu!

Jak to probíhá?

Exkurze se zúčastníš sám (pokud chce škola max. jednoho studenta na den), s koordinátorkou, nebo se skupinou dalších studentů. Ve škole absolvuješ náslechový den, případně se zapojíš do výuky. Po vyučování proběhne reflexe s pracovníkem školy, který také zodpoví Tvé případné dotazy.